RoboKod İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi

  1. Kodlama Eğitimi: Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize kodlama eğitimleri verilerek kodlama kavramlarının disiplinlerarası öğretimini hedefliyoruz.
  2. Kodlama Becerilerinin Kazandırılması: Öğrencilerimize yönelik düzenlenecek kodlama eğitimleriyle öğrencilerimizi teknolojiyi kullanmanın yanısıra teknolojiyi üreten bireyler olarak da yetiştirmeyi hedefliyoruz.
  3. Problem Çözme Becerisini Geliştirme: Kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi ve algoritmik düşünme becerilerini artırmayı amaçlıyoruz.
  4. Proje Tabanlı Öğrenme: Öğrencilere teorik bilgileri pratik bir şekilde uygulama imkânı sağlamak amacıyla, bireysel veya grup halinde kendi projelerini tasarlamaları ve geliştirmeleri için fırsatlar sunmayı hedefliyoruz.
  5. Teknolojik Okuryazarlık ve Dijital Bilinç: Öğrencilerimize teknolojik cihazların nasıl çalıştığını anlama ve güvenli bir şekilde kullanma becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz.
  6. Yaratıcılığın ve İnovasyonun Teşviki: Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ve yenilikçi fikirler geliştirebilme becerilerini desteklemeyi hedefliyoruz.
  7. Takım Çalışması ve İş birliği: Öğrencilerin gruplar halinde çalışarak takım içi iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.
  8. Kariyer Farkındalığı ve İlgi Uyandırma: Öğrencilere kodlamanın çeşitli kariyer yolları ve gelecekteki iş olanakları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz.
  9. Sürekli Öğrenme ve Kendini Geliştirme: Öğrencilere öğrenmenin sürekli bir süreç olduğu fikrini benimsetmek ve kendilerini teknoloji alanında sürekli güncel tutmaları için motivasyon sağlamayı hedefliyoruz.