İzmir Bilişim ve Kodlama Projesi

İzmir Valiliği ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen projemiz İzmir’deki tüm öğretmen ve öğrencilerimizin kodlama eğitimi almasını amaçlamaktadır.

Projemizin Amaçları

1

Kodlama Eğitimi

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimize kodlama eğitimleri verilerek kodlama kavramlarının disiplinlerarası öğretimini hedefliyoruz.

2

Kodlama Becerilerinin Kazandırılması

Öğrencilerimize yönelik düzenlenecek kodlama eğitimleriyle öğrencilerimizi teknolojiyi kullanmanın yanısıra teknolojiyi üreten bireyler olarak da yetiştirmeyi hedefliyoruz.

3

Problem Çözme Becerisini Geliştirme

Kodlama eğitimi ile öğrencilerimizin problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi ve algoritmik düşünme becerilerini artırmayı amaçlıyoruz.

4

Proje Tabanlı Öğrenme

Öğrencilere teorik bilgileri pratik bir şekilde uygulama imkânı sağlamak amacıyla, bireysel veya grup halinde kendi projelerini tasarlamaları ve geliştirmeleri için fırsatlar sunmayı hedefliyoruz.

5

Teknolojik Okuryazarlık ve Dijital Bilinç

Öğrencilerimize teknolojik cihazların nasıl çalıştığını anlama ve güvenli bir şekilde kullanma becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz.

6

Yaratıcılığın ve İnovasyonun Teşviki

Öğrencilerin yaratıcı düşünme yeteneklerini ve yenilikçi fikirler geliştirebilme becerilerini desteklemeyi hedefliyoruz.

7

Takım Çalışması ve İş Birliği

Öğrencilerin gruplar halinde çalışarak takım içi iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

8

Kariyer Farkındalığı ve İlgi Uyandırma

Öğrencilere kodlamanın çeşitli kariyer yolları ve gelecekteki iş olanakları hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz.

9

Sürekli Öğrenme ve Kendini Geliştirme

Öğrencilere öğrenmenin sürekli bir süreç olduğu fikrini benimsetmek ve kendilerini teknoloji alanında sürekli güncel tutmaları için motivasyon sağlamayı hedefliyoruz.