25- Temel Algoritma Öğeleri

Temel Algoritma Öğeleri

Algoritma

Belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasıdır.

Algoritmalar sadece bilgisayar bilimlerinde değil hayatın her alanında kullanılır.

Örneğin bir yemek yaparken, o yemeğin tarifindeki adımlar aslında bir algoritmadır.

 

Bir algoritmada bulunması gereken temel öğeler sıra, karar verme yapıları ve yinelemedir. 

 

Sıra

Çözüm adımları bir sıraya dizilmiş olarak verilmelidir. Bu sıra çözüm adımlarının hangi sırayla uygulanacağını gösterir. Bir adımın içerdiği alt adımlar numaralama düzeniyle açıkça belirlenir.

 

Karar Verme Yapıları

Bazı çözüm adımları seçeneğe bağlı olarak uygulanır. Her adımın hangi koşulla uygulanacağı açıkça belli olmalıdır. Adım numaralarından seçeneğe bağlı olarak uygulanacak adımın konulan koşulun sağlanması ya da sağlanmaması durumunda mı uygulanacağı belli olmalıdır.

 

Yineleme 

Bazı adımların birkaç kez yinelenmesi gerekebilir. Bu amaçla yinelenecek adımlar yineleme adımının alt adımları olmak zorundadır. Yineleme adımı, alt adımların hangi koşullarda yineleneceğini gösteren bir mantıksal ifade kullanmalıdır. Yineleme adımının yapısından yinelenecek adımların hangi koşullarda yineleneceği ve yineleme işleminin ne zaman duracağı belli olmalıdır.