WRO2024 – Müdür Bilgi Formu

WRO 2024 kapsamıında okul idarecilerine ait bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda bu formda istenen bilgileri doldurmanızı rica ederiz.

 

İzmir EBA Ekibi