İşitme engellilerin; medeniyetin üzerine kurulu olduğu sözel dili kullanma becerilerindeki gerilikten dolayı büyük engel yaşadığını biliyoruz. Dil gelişimindeki gerilik; bilişsel gelişimini de etkileyerek bireyden beklenen rollerin gerçekleşememesine ve engelli etiketini kullanmamıza sebep olmaktadır.

“Sessiz kodlama” öğrenme yaşantılarında engele yönelik olumsuz koşulların olmadığı bir ortam sağlar. Anadili işaret dili olan işitme engelli çocuklarımız için bir yabancı dil olarak görülebilir. Hem de ikonik olması sebebiyle sözel dilden (Türkçe) daha yakın bir dildir. Anlaması kolaydır ve işlevselliğini çocuk somut olarak görebilir. Kullanışlıdır.

Bu dil, hayatı anlamak için bir enstrümandır. Ve bu enstrümanı işitme engelli çocuk; tüm arkadaşları ile eşit şartlarda kullanabilir. Algoritmik-sistematik düşünce yapısını edindikçe; programcılık hakkında yeterlilik kazanır, sistemlere yönelik analizler yapabilir, makinaların nasıl çalıştığını anlar, problemlerle başa çıkmak için alternatif planlar geliştirebilir. Tüm bu öğrenme fırsatları çocuklarımızın hayatta var olması adına bir hafiflik sağlar. Hayatı anlamak ve üretmek için kullanılabilir. Fırsatlar verir.

“Sessiz kodlama” sürece odaklandığımız bir etkinliktir. Sonuç odaklı bakmak önceliğimiz değildir. Elbette genellikle yardımcı hizmetler sınıfında iş bulan işitme engellilere yeni kapılar açılacaktır. Onlara mühendis, yazılımcı, grafiker olma şansı başka nasıl verilebilir ki. Hatta şimdilerde daha var olmayan ama on yıl sonra muteber olacak, adını bilmediğim meslekler için çocuklarımıza yol gösterecektir. Gelişmiş el becerilerini kullanmak için uygun fırsatlar sunacaktır.

Ama sürece odaklandığımızda kodlama eğitimine katılan her bir çocuğumuzun hayatına dokunarak, söylemekten sıkılmadığımız fırsat ve imkân eşitliğine somut katkıda bulunulacaktır. Etkili bir şekilde becerilerine ve bilişsel süreçlere direk etki edilecektir. Hayatı anlamak ve uyum sağlamak adına kalıcı öğrenme yaşantıları sağlanacaktır.

Biz İzmir EBA ekibi olarak bu işe Türkiye’de bir ilk olarak başladık. Bu “Sessiz kodlamanın” sürekliliği ve yaygınlığının nasıl sağlanacağı konusunda motivasyonumuzu arttırdı. Ve projelendirme çalışmalarının başlamasını sağladı.

İlgili Haberler

top
X