Robokod İzmir Yaz Okulu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YAHŞİ’nin işaret ettiği çağdaş ve milli bir eğitim anlayışıyla çalışmalar yapan İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi ROBOKOD İzmir EBA yaz okulu ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam etmektedir. Eğitimlere başvurular http://bilisimgunleri.org internet sayfası sayfasından yapılmaktadır. ROBOKOD İzmir EBA yaz okulu tüm öğrencilerimize ücretsizdir.

İzmir – Günümüz dünyasında çocuklar, teknolojinin var olduğu, günlük hayatta kullanımının arttığı bir evde büyürken, okul hayatına atılana kadar bir çok online teknolojiyi ve ürünleri kullanmayı öğrenmektedirler. Ancak bu öğrenme süreci pratik kullanma becerileri ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle bu teknolojinin arka planındaki kodlama dünyası, bilgi işlemsel kapasite, yöntemler ve düşünme becerilerini öğrenmek önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkmaktadır.

Çocukların, bu becerileri öğrenerek teknolojiyi sadece tüketen değil, onun gelişimi ve üretimine katkı sağlayacakları bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme ekibi tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YAHŞİ’nin destekleriyle ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ROBOKOD, Robotik kodlama yaz okulu düzenlenmektedir.

Arduino, Lego Wedo ve Lego Mindstorm EV3 olmak üzere üç robotik kodlama setinin eğitimlerinin verildiği ROBOKOD İzmir EBA Yaz okulunda öğrencilere programlama mantığı, algoritma tanımı, kod bloklarını kullanarak kendi programlarının hazırlanması, elektronik devre kartlarının ve elektronik komponentlerin kullanımı gibi temel programlama becerileri kazandırılmaktadır.

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içinde 5 dönem olarak düzenlenen Arduino Eğitimleri 10-14 yaş grubundaki öğrencilerimize İzmir Eba İçerik Geliştirme Ekibi tarafından verilmektedir. 5 gün boyunca süren eğitimlerde öğrencilerimiz, LED yakmayı, butonları kullanarak çeşitli elektronik komponentlerin kontrolünü ve bilgisayarda oluşturdukları programları kontrol etmeyi, elektronik boy ölçmeyi, ışığa duyarlı aydınlatma sistemi hazırlamayı, robotik sistemlerin planlanması tasarımı ve programlanmasını, harekete duyarlı basit hırsız alarmı gibi birçok uygulama yapmaktadır. Haziran ve Temmuz 2017 tarihleri arasında tamamlanan ilk iki eğitimde öğrenciler günlük hayatta sıklıkla kullandıkları ve gördükleri çoğu elektronik cihazların çalışma stratejilerini basit ve eğlenceli etkinliklerle kavramışlardır. Ayrıca bu elektronik cihazların basite indirgenmiş prototiplerini yaparak kendi cihazlarını tasarlama bilgilerini edinmişlerdir.

Ayrıca ROBOKOD İzmir EBA Yaz Okulu kapsamında ilkokul öğrencilerine Pazartesi günleri Lego Wedo, ortaokul öğrencilerine ise Çarşamba günleri Lego Mindstorm EV3 setleri eğitimleri Temmuz ve Ağustos aylarında birer dönem olarak düzenlenmektedir. İzmir EBA ekibi ve İzmir’de faaliyet gösteren RoboTime Bilim Akademisi işbirliği ile verilen eğitimlerde öğrenciler Lego eğitim setlerini kullanarak kendi robotlarını tasarlamakta, tasarladıkları bu robotlara blok tabanlı kodlar yazarak hareket ve işlev kazandırmaktadır. Öğrenciler hayallerindeki projeleri kodlayarak gerçeğe dönüştürebilmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer YAHŞİ’nin işaret ettiği çağdaş ve milli bir eğitim anlayışıyla çalışmalar yapan İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi ROBOKOD İzmir EBA yaz okulu ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaya devam etmektedir. Eğitimlere başvurular http://bilisimgunleri.org internet sayfası sayfasından yapılmaktadır. ROBOKOD İzmir EBA yaz okulu tüm öğrencilerimize ücretsizdir.

You can build more powerful website than you think.

Kodla

top
X