Özel Eğitime gereksinim duyan çocuklarda lego eğitimi; dikkat sürelerini arttırma, algı geliştirme, el becerileri kazandırma, dramatizasyon, somutlaştırma, ilişkilendirme, kavram öğretimi, iletişim becerilerinin öğretimi, öğrenmeye hazırlık becerilerinde önemli rol oynar. Bu becerilerin öğretimi, özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim sorunu olan dikkat sürelerini arttırma ve algılarını geliştirici çalışmalar olarak yapılmaktadır.

Yapılacak bu lego atölyesinin; öğrencilerin küçük kas becerilerin geliştirilmesi, iletişim becerilerinin arttırılması, alıcı ve ifade edici dil gelişimine katkı sağlaması, bilişsel düzeylerinin arttırılması, yapacakları lego modellemesiyle ürün elde etmeleri ve özgüven sahibi olma yönünde olumlu etkileri olacaktır.

Öğrencilerin hem bireysel çalışabilecekleri, hem de grup çalışmasıyla takım olmanın vereceği üretkenlik duygusunu tatmaları olumlu kişilik özelliği kazandıracaktır. Verilecek hikayenin, Legolarla görselini hazırlamaları (somutlaştırmaları) ve ardından bu görseli ifade ederek anlatmaları, özel eğitim öğretimi için oldukça önemlidir.

Özel Eğitim Okulları eğitim programı müfradatı kazanımları baz alındığında, bu atölyelerle öğrencilere kazandırılması hedeflenen genel amaçlar aşağıdaki gibidir;

İlgili Haberler

 

top
X