İzmir sınıf öğretmenleri ile kodluyor

Son yıllarda tüm dünyada küçük yaşta kodlama eğitimine verilen önem artmıştır, bu bağlamda okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklara bilgi işlemsel düşünme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ankara Üniversitesinden Prof.Dr. Yasemin GÜLBAHAR’ın danışmanlığında İzmir EBA ekibi , tüm bu gerçekler ışığında sınıf öğretmenlerini bu konuda bilinçlendirmek ve etkili uygulamalar açısından örnek olmak adına bir girişim başlatmıştır.

İZMİR – Son yıllarda tüm dünyada küçük yaşta kodlama eğitimine verilen önem artmıştır, bu bağlamda okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocuklara bilgi işlemsel düşünme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Buradaki amaç çocukların hem gerçek hayatta karşılaştığı problemleri daha kolay çözmesini sağlamak hem de diğer derslerdeki öğrenme sürecine destek olmaktır. Bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırmak için bilgisayarsız etkinlikler, oyun, drama ve disiplinler arası yaklaşım gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu süreçte okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin bilgi işlemsel düşünme becerisi konusunda çocuklara kazandırılması gereken yeterliklerin bilincinde olmaları ve farklı stratejileri etkili bir biçimde uygulayabilmeleri son derece önemlidir. Bu hedefe ulaşmak için öğretmenlerin eğitilmesi gerekmektedir.

Ankara Üniversitesinden Prof.Dr. Yasemin GÜLBAHAR’ın danışmanlığında İzmir EBA ekibi , tüm bu gerçekler ışığında sınıf öğretmenlerini bu konuda bilinçlendirmek ve etkili uygulamalar açısından örnek olmak adına bir girişim başlatmıştır. Öncelikle farklı yaş grup için bilgi işlemsel düşünme becerileri konusundaki yeterlikleri belirleyecek olan ekip, daha sonra farklı disiplinlerden gelen öğretmenler ile birlikte oluşturduğu gruplar ile birlikte disiplinler arası yaklaşım kullanarak oyun ve drama etkinlikleri geliştirecektir. Teknolojiyi neredeyse hiç kullanmadan, çoğunlukla oyuna dayalı bir öğretim sürecinin tasarlanacağı bu çalışmanın pilot uygulamasının 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılması planlanmaktadır.

You can build more powerful website than you think.

Kodla

top
X