Gelecek İçin İlkokulda Kodluyoruz

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi Türkiye’nin geleceği için bugünden çalışmaya devam ediyor. İlkokul öğretmen ve öğrencileri için yürüttüğümüz “bilgi işlemsel düşünme ve bilgisayarsız kodlama” çalışmamız 13 pilot okulda yürütülüyor.

İzmir – Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgi işlemsel düşünme ve kodlama eğitimi ön plana çıkmıştır. Programlama eğitiminin çocuklara kattığı analitik düşünme, problem çözme becerisi, kodlama eğitiminin daha erken yaşlarda verilmesinin önemini arttırmıştır.

Bu nedenle, son yıllarda ülkemizde de, kodlama ve robotik alanında çocukların eğitilmesi amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirilmeye başlandı. Blok tabanlı ve robotik kodlama gibi birçok etkinlik, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine bilişim teknolojileri ve yazılım dersi müfredatıyla verilmektedir. Ancak, kodlamanın ilk aşaması olan problem çözme, bilgisayarca düşünme ve algoritma oluşturma basamağının okul öncesinde ve ilkokulda çocuğa aktarılması, ortaokulda işlenecek kodlama dersinden daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Teknoloji çağında kodlamanın büyük önem kazandığını, yazılım sektörü gücünün ülkeleri küresel rekabette öne çıkardığını ifade eden İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, teknolojide üreten ülke olma yolunda kodlamanın ve algoritmik düşünmenin çocuklara erken yaşlarda verilmesinin önemine dikkat çekti.

Tüm bu gerçekler ışığında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi, Ankara Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR’ın danışmanlığında, sınıf öğretmenlerini bu konuda bilinçlendirmek ve etkili uygulamalar açısından örnek olmak adına bir girişim başlatmıştır. Önce, ilkokulların ilk üç sınıfındaki Serbest Etkinlikler derslerinde uygulanacak etkinlikleri içeren bir kılavuz program hazırlandı.

Ardından, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında pilot uygulama olarak 13 ilkokuldan belirlenen gönüllü sınıf öğretmenlerine yönelik “Bilgisayarsız Kodlama İçerik Eğitimi” verilmeye başlandı. Öğretmenlerimiz, aldıkları eğitimler ve İzmir EBA tarafından sağlanan program ve içeriklerle, Serbest Etkinlikler derslerinde öğrencileriyle “analitik düşünme, problem çözme, bilgisayarsız kodlama çalışmaları yapmaya başladılar.

Türkiye’de ilk defa yürütülen bu çalışmanın sonuçlarının, daha sonraki adımlar için örnek ve referans teşkil etmesi bekleniyor.

You can build more powerful website than you think.

Kodla

top
X