Astronomi ne kadar teleskoplar, biyoloji ne kadar mikroskoplar ile ilgiliyse bilgisayar bilimi de o kadar bilgisayarlar ile ilgilidir. Bilim araçlara odaklanmaz. Onları nasıl kullandığımız ve kullandığımızda elde ettiğimiz sonuçlara odaklanır.

M.Fellows&I.Parberry

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve her alanda etkisini göstermesi, bilgisayar biliminin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gereken bir alan haline gelmesini sağlamıştır.  Bilgi işlemsel düşünme kavramı bilgisayar biliminin temelini oluşturmaktadır. Bilgi işlemsel düşünmenin birçok tanımı olsa da, en temel anlamıyla bir problemi çözebilmek için gerekli olan düşünme sürecini yönetmeye dönük bir düşünme stratejisidir. Erken yaşlarda kazanılan bu beceri bireylerde problem çözme, kritik düşünme, sentez yapma gibi üst düzey becerilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Bilgi işlemsel düşünme becerisi gelişmiş olan bireyler,

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bilgi işlemsel düşünme ve kodlama eğitimi ön plana çıkmıştır. Birçok ülke programlama eğitiminin çocuklara kattığı analitik düşünme, problem çözme becerisi kodlama eğitimini ilkokul düzeyinde müfredatlarına almıştır.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından ilkokul 1.,2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik  “Bilgisayarsız Kodlama” etkinliklerinden  oluşan bilgi işlemsel düşünme becerisi oluşturmaya yönelik müfredat oluşturma çalışması yapılmaktadır. Ayrıca çalışmanın içerisinde “Bilgisayarsız Kodlama” etkinliklerinin yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinin tanımlanması, bilinçli internet kullanımı, iletişim konularındaki kazanımlar ile teknolojik okur yazarlık konusunda farkındalık kazandırılmaktadır.

İlgili Haberler

top
X