Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.

bilgekunduz.org

21. yy. becerileri arasında yer alan eleştirel düşünme, problem çözme ve etkin teknoloji kullanımı becerisine sahip bireyler, günlük yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları problemleri çözme konusunda daha başarılılar. Avrupa’da birçok ülke, programlama eğitiminin çocuklara kattığı analitik düşünme, problem çözme becerisi kodlama eğitimini ilkokul düzeyinde müfredatlarına almıştır.

Son yıllarda tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de, bilgi işlemsel düşünme ve kodlama eğitimi ön plana çıkmıştır. Blok tabanlı ve robotik kodlama gibi birçok etkinlik, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine bilişim teknolojileri ve yazılım dersi müfredatıyla verilmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluşturdukları kodlama ve robotik atölyeleri, derneklerin ve GSM operatörlerinin başlatmış oldukları projeler, kodlama konusunda farkındalık yaratılmasında büyük rol oynamıştır. Özellikle robotik kodlamanın, küçük yaştaki öğrencilerin ilgilerini ve kodlama öğrenmeye isteklerini arttırdığı gözlenmektedir.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi tarafından 2017 yaz tatilinde “RoboKod Yaz Okulu” çalışmasıyla, 130 öğrenciye 2 farklı kurda, 10 grupta Arduino ve Lego kodlama eğitimleri verilmiştir. “RoboKod” kodlama faaliyetleri kapsamında, ilçelere kodlama atölyeleri kurularak, daha fazla öğrenciye ulaşıp, bu yönde bireylerde ve toplumda bilinçlendirme oluşturmak hedeflenmektedir.

Kodlamanın ilk aşaması olan problem çözme, bilgisayarca düşünme ve algoritma oluşturma basamağının ilkokulda verilmesiyle, ortaokulda gerçekleştirilecek kodlama dersinden daha verimli sonuçlar elde edilecektir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında pilot uygulama olarak sınıf öğretmenlerine yönelik “Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Eğitimi” sürecini başlattık. Böylece analitik düşünme, problem çözme algoritmik-sistematik düşünme becerisi ile teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde, öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü EBA İçerik Geliştirme Ekibi olarak biz de, kodlamanın ilk adımı olan bilgi-işlemsel düşünme becerisine yönelik farkındalığı oluşturmak ve arttırmak adına, il genelinde Bilge Kunduz etkinliğinin duyurusunu yapıp, 13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında okullarımızda uygulanmasını sağladık.

Bilge Kunduz görevleri, günlük hayatın içinden kesitler sunmaktadır. Bu görevleri çözebilmek için herhangi bir programlama bilgisine gerek yoktur. Bilgi işlemsel düşünme becerisine sahip olan bireyler, kolaylıkla Bilge Kunduz görevlerini çözebilirler. Günlük hayata dair soruları çözebilmek, çocukların eğlenirken özgüvenlerini ve kodlamaya olan ilgilerini arttıracaktır. Bilge Kunduz, sadece öğrencilere değil herkese ulaşmayı hedefleyen bir etkinliktir. Böylece, teknolojiyi hayatın her alanında kullanan bireyler, sadece kullanıcı değil, bilimsel olarak da teknolojiyi fark edenler olacaklardır.

http://www.bilgekunduz.org/

top
X